Bakit?

Isa sa pinakamahirap sagutin na tanong.

Bakit ka malungkot? Bakit ka masaya? Bakit ganoon?

May mga bagay lang talaga na mahirap ipaliwanag. Mga tanong na hindi mo masasagot kahit gaano mo pa subuking sagutin ang mga ito. May mga pangyayaring hindi mo aasahan, at gaano mo man naising malaman kung bakit ito nangyayari, hindi mo parin malalaman kung bakit.

Tinanong mo ako kung bakit, hindi ko maipaliwanag. Basta ganoon na iyon. 🙂

Day 1 of Pananagalog. ❤

Ang hirap pala. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s