Panaginip

Nabubuhay sa ating panaginíp,
Mga pangarap na hindi makamît;
Munting katotohana’y nahahagíp.

Ngiti’y hindi maiguhit, sa halíp
Ang ulan ng damdamin ay malimît,
Nabubuhay sa ating panaginíp.

Liwanag ng bukas ay nasisilíp,
Anino ng kahapo’y hindi waglît.
Munting katotohana’y nahahagíp.

Mga mahal na pumanaw ay nasagíp.
Makakasama silang muli saglît.
Nabubuhay sa ating panaginíp.

Ngunit ligayang nabuo’t kalakíp,
T’yak matatapos kahit nakapikît.
Munting katotohana’y nahahagíp.

Walang nais kung hindi ang maidlíp,
Kalimutan itong labis na paît.
Nabubuhay sa ating panaginíp.
Munting katotohana’y nahahagíp.

——- ♥ ♥ ♥ ——-

Panaginip

——- ♥ ♥ ♥ ——-

Although an academic requirement, (which I have already passed on time) I simply want to share this Villanelle. I spent an entire day drafting it and a few days more revising it and I’m just really happy that it came out the way it did. ❤ Happy reading.

——-nothing follows——-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s